Форма за контакт

Моля попълнете нашата Анкета. Ние ценим вашето мнение!

Контакти

Адрес:
България
1805 с. Яна, ул. Заводска № 1
 

e-mail: office@technopanel.comЕкип

Търговски директор
Емил Калоянов
Мениджър Продажби
Неделин Василев
Мениджър Продуктово Развитие & Маркетинг
инж. Роза Коюмджийска
Търговски Представител Централна Южна България
Иван Запрянов
+359 889 300 996
Търговски Представител Югозападна България
Филип Манчев
+359 889 046 936
Търговски Представител Регион София
Цветозар Евтимов
+359 884 990 954
Търговски Представител Северозападна България
Светослав Терзиев
+359 885 681 783
Търговски представител Централна Северна България
Марина Витанова
+359 888 038 610
Търговски Представител Североизточна България
Калин Атанасов
+359 882 599 274
Търговски Представител Югоизточна България
Петър Русев
+359 887 990 915
Експерт Продажби
Десислава Бенева
+359885210710
Експерт Продажби
Даниела Стойкова
+359884990961
Търговски представител Външни пазари
Борис Кацарски
Специалист продажби Външни пазари
Диана Кънзова
Инженер Продажби и Продуктово развитие
инж. Лилия Иванова
Инженер Продажби и Продуктово развитие
инж. Денис Моллов
Инженер продажби
инж. Виктория Мотева
Специалист Маркетинг и Продажби
Цветина Иванова
Мениджър Логистика & Снабдяване, Длъжностно лице по ЗЛД
Маргарита Митева