Заводът

До края на  октомври 2008 г. Технопанел ще стартира производството си на покривни и стенни панели тип сандвич за нуждите на индустриалното строителство. Монтажът на технологичното оборудване на вече построения завод е в заключителна фаза.