Лабораторно оборудване за производствен контрол

Технопанел ще притежава лабораторно оборудване за производствен контрол по продуктовия стандарт БДС EN14509 "Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия" на водещата немска фирма Zwick Roell, която се е наложила в Европа като най-добрата фирма производител на физико-механични уреди за изпитване. Специално за целите на Технопанел е проектиран 30kN апарат, включващ всички методи за механични изпитания на сандвич панели както с изолация от полиуретан (PUR), така и от каменна вата (RW). Машината е единствена по рода си в Европа,  разполага със софтуер, специално създаден за нуждите на фирмата и позволяващ определянето на  всички необходими  параметри.