Първите клиенти

Технопанел спечели стенното ограждане по проект за производствена сграда с 18 000 кв.м. ЗП, където прилага оригинално решение за пръв път в България, спестяващо в голяма степен разхода на конструкция, окомплектовки и крепежи. Сградата, намираща се в близост до град Раднево е собственост на Техногипс ЕАД и предназначението й е производство на гипсокартон и сухи строителни смеси. В ход е също и проект за саниране на хале с площ 1 900 кв.м, както и покривно решение 900 кв.м. в гр. Костенец.