Технопанел ЕАД придоби сертификат по ISO 9001

Управлението и организацията на работа в Технопанел ЕАД вече покриват международните изисквания за управление на качеството.
Доказателство за постигнатите най-високи стандарти в завода за производство на сандвич панели е полученият сертификат ISO 9001:2008, който обхваща производство на изолационни сандвич панели със сърцевина от пенополиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR), минерална вата (MW) и формовани метални листове за конструктивни и индустриални приложения, търговия с метални листове и окомплектовки.

Международната акредитирана сертифицираща компания „Lloyd's Register" връчи престижния документ, който е резултат от строги анализи, тестове и проверки на работата в Технопанел ЕАД

Цялата идея на сертифицираната система за управление, е че компанията устремено върви напред и се развива, стремейки се към непрекъснатото подобрение.

Сертификатът има валидност в следващите три години и трябва да бъде защитен от екипа на Технопанел чрез висикокачествена работа и непрекъснато подобрение спрямо утвърдени световни стандарти за управление на качеството на процесите.