Технопанел облече Софарма

Ние от Технопанел ЕАД – българският производител на сандвич панели, работейки устремено да удовлетворим нуждите на своите клиенти, разработихме нова серия термо панели.
С усилията на инженерите на Технопанел ЕАД, серията 750 TFACE SF PU бе създадена специално, съгласно изискванията на арх. Жеко Тилев, за обект „Таблетен Цех” с инвеститор „Софарма” АД и главен изпълнител „Телекомплект АД”. По проект на "Тилев архитекти" заводът бе построен в екологича паркова среда с нова генерация енергоефективни сгради и като се прилагат технологии за енергоспестяване и материали, които по-малко замърсяват околната среда. Това ще редуцира енергопотреблението и разходите за поддръжка на комфортен климат в самата сграда.
Серията е разработена с ефективна ширина на панелите от 750мм. Това са стенни панели със скрит монтаж, изолационна сърцевина от полиуретан и гладък профил на ламарината. Те притежават всички качествени храктеристики на досега предлаганите от Технопанел ЕАД сандвич панели - коефициент на топлопроводимост λ = 0,023 W/mK и плътност на полиуретана 40kg/m3. Предлагат се в дебелини: 40, 50, 60, 80, 100 и 120мм.