Система за монтаж на соларни панели върху покриви от сандвич панели

 „Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез икономически ефективно използване на енергията от възобновяеми източници” е една от основните цели на Закона за енергията от възобновяеми източници, а постигането на стандарта за нетно енергийно потребление „близо до нула” изисква значителното им използване. Стимулирането на изграждането на соларни покривни инсталации в страната е част от общоевропейската политика за развитието на възобновяемите енергийни източници, която България следва. Фотоволтаичните централи върху покриви са естествена и изключителна възможност, от която всеки предприемчив гражданин, община, дружество или институция може да спечели.

 Изграждането на соларните покриви изисква решаването на редица инженерни задачи, което често пъти включват сложни инсталации и високи разходи.

 Системата за соларни покриви на Технопанел предлага надежден монтаж на фотоволтаици върху покриви от сандвич панели. Инженерното решение е същевремнно семпло и оригинално, като позволява лесен монтаж както надлъжно, така и напречно на наклона на покрива и е подходящо за различни размери на соларните панели. Инженерите на Технопанел могат да съдействат на архитектите и инвеститорите в целия етап на разработване на проекта и изпълнението му.