Енергоефективни и природосъобразни сандвич панели

Предлаганите от нас сандвич панели отговарят на постоянното търсене на пазара по-добри продукти, които отговорят на високите изисквания за качество на материалите, постигане на висока скорост на строеж при оптимални ценови равнища и естетична завършеност на сградите. Технопанел цени иновативните решения и се стреми да предложи на клиентите си Качественото Решение за техния проект.

Силно застъпената тенденция за енергоефективност при изграждане на сградите обуславя все по-голямото търсене на енергоефективни и природосъобразни продукти, които да осигурят добър микроклимат в помещенията и същевременно с това да отговорят на съвременните по-високи изисквания за пожаробезопасност. Технопанел работи със сертифицирани материали, които подлежат на постоянен качествен контрол.

Опита ни в индустриалното изграждане е все по-голям, като всеки проект има своята специфика, на която Технопанел чрез иновации и допълнителни разработки е отговорил в процеса на проектиране и изграждане.