Логистичен Парк София Ринг с продукти на "Технопанел"

Логистичен Парк София Ринг ще разполага с изцяло изградена инфраструктура, включваща изпълнен локал за директен достъп от Околовръстния път, обособени зони за паркиране, тревни площи и собствен трафопост.
Логистичен Парк София Ринг се изгражда с продукти на "Технопанел". Това са TFACE ST PU 100 – стенни полиуретанови панели 100 мм дебелина в 4 цвята, в комбинация с ивици минераловатни панели TFACE ST MW 100. Използва се система за хоризонтален монтаж на панелите с основна дължина 6 м.
"Технопанел" има и други съвместни обекти с инвеститора - БПД, като производствена сграда за автомобилни кабелни системи - част от Индустриален и логистичен парк Плевен. Обектът е номиниран за сграда на годината за 2015 в категория "Производствени и индустриални сгради".