Крепежи и уплътнителни ленти

За фиксиране на висококачествените термопанели Технопанел предлага всички необходими крепежи, както и изолационни бутил и профилирана PE ленти.

За повече информация свържете се с нас.