Индустриална сграда

Информация за проекта:

Модерна индустриална сграда с административна и складова частв Индустриалната зона на гр.Пловдив.

Системни решения от Технопанел:

Сградата се отиличава с ярко червени акценти по фасадата и високото си ниво на огнезащита. Клиентът се спря на решение с висококачествени брандмауерни стени, изградени с нашата продуктова система TFACE TT с изолационна сърцевина от минерална вата. За да отговори на високите изисквания за огнезащита, екипът на Технопанел разработи решение със системата панели TFACE TT MW 100 в цвят по RAL9002, TFACE ST MW и TFACE ST PU 60 в цвят по RAL 9007 и покривни панели TTOP 5 MW и TTOP 5 PU 60 в цвят по RAL 9002. Сандвич панелите на Технопанел с изолационна сърцевина от минерална вата притежават сертификати за пожароустойчивост и клас реакция на огън в съответствие със стандарт БДС EN 13501-2:2016. Освен със своите високи нива на огнезащита, тези панели се отличават и с изключително добрите си звукоизолационни качетсва, много подходящи, когато сградата комбинира административна и складова зони.