SISTEMUL DE INSTALARE A PANOURILOR SOLARE PE ACOPERIȘURI DIN PANOURI SANDWICH

"Ridicarea nivelului de trai al populației prin utilizarea eficientă a energiei din surse regenerabile", este unul dintre principalele obiective ale Legii privind sursele regenerabile de energie și respectarea standardelor de consum de energie net "aproape de zero" necesită utilizarea lor semnificativă. Stimularea construcției de instalații solare de acoperiș din țară este o parte a politicilor europene de dezvoltare a surselor regenerabile de energie pe care Bulgaria le urmează. Centralele fotovoltaice pe acoperișuri sunt o oportunitate naturală și excepțională de la care orice antreprenor, municipiu, companie sau instituție poate câștiga.

Construcția de acoperișuri solare necesită rezolvarea de o serie de sarcini de inginerie care implică adesea instalații complexe și costuri ridicate.

Sistemul pentru acoperișuri solare fabricate de către Tehnopanel oferă instalare fiabilă de fotovoltaice pe acoperișuri din panouri sandwich. În același timp soluția de inginerie este simplă și originală care permite instalare ușoară atât longitudinal cât și transversal pe panta acoperișului și este potrivită pentru diferitele dimensiuni de panouri solare. Inginerii de la Tehnopanel pot colabora cu arhitecții și investitorii de-a lungul stadiul de dezvoltare și implementare a proiectului.