“TEHNOPANEL” JE IZRADIO “NOVU ODEĆU” KOMPANIJE “SOFARMA”

Mi, TehnopanelEAD – bugarski proizvođač sendvič panela, nastojeći da zadovoljimo potrebe naših klijenata, razvili smo novo seriju termo panela.
Zahvaljujući naporima inženjera kompanije “Tehnopanel” EAD, serija 750 TFACE SF PU je specijalno kreirana prema zahtevima arhitekte Žeko Tilev za objekat “Fabrika za proizvodnju tableta” sa investitorom “Sofarma” AD i glavnim izvođačem radova – “Telekomplekt” AD. U skladu sa projektom kompanije “Tilev arhitekti” fabrika je izgrađena u ekološkom parku sa novom generacijom energetski efikasnih zgrada, te su primenjeni tehnologije za uštedu energije i materijali, koji u manjoj meri zagađuju okolinu. Sve to će smanjiti potrošnju energije i troškove za održavanje komfornog ambijenta u zgradi.
Serija je dizajnirana sa efektivnom širinom panela od 750 mm. Serija se sastoji od zidnih panela sa unutrašnjom montažom, izolacionim jezgrom od poliuretana i glatkim profilom lima. Oni poseduju sve kvalitetne karakteristike sendvič panela koje je do sada nudio “Tehnopanel” EAD - koeficijent toplotne provodljivosti λ = 0,023 W/mK i gustina poliuretana 40kg/m3. Dostupne debljine su: 40, 50, 60, 80, 100 i 120 mm.