“TEHNOPANEL” – JEDINI BUGARSKI PROIZVOĐAČ PIR PLOČA

Krajem 2011.godine “TehnopanelEAD odpočeo je proizvodnju artikala iz serije PIR plates – TDUCT i TTHERM, čija kompozicije sadrži materijal poliisocijanurat. Taj materijal je polimer zatvorene ćelijske strukture, koji ima prednosti već poznatog poliuretana i to su mala sopstvena težina, odlične termo izolacione karakteristike, visoka strukturna čvrstoća, dobra adhezija na metal, i pored toga - bolja termička stabilnost, pa sve to rezultira poboljšanim pokazateljima reakcije na vatru i otpornosti na požar. Materijal je dobro poznat i tražen na tržištima u Zapadnoj Evropi i u SAD-u.

Proizvodi su bili dobro primljeni i na bugarskom tržištu, te negde u drugoj polovini 2012. godine su završeni prvi objekti sa proizvodom TTHERM iz serije artikala sa poliisocijanuratom, koje proizvodi “Tehnopanel”.

Objekat – prodavnica trgovačkog lanca “Fantastiko”, stambeno naseljeStudentski grad, izvođač radova – “VAS Roofing, 2900 kv.m. ravnog krova zgrade izgrađeni su sistemom ploča TTHERM debljine 60 mm umesto predviđenih na početku 100 mm mineralne vune. Tanje ploče uspešno zamenjuju mineralnu vunu, postignuvši isti kapacitet termo izolacije, te pored toga smanjuju težinu konstrukcije /oko 10 tona manja težina u poređenju sa početnim planom /, a zbog njihove visoke čvrstoće prilikom pritiska dozvoljavaju komforno hodanje po njima tokom i nakon izgradnje krova.

Objekat, projektovan za farmu živine u selu Trilistnik, opština Plovdiv, izvođač radova “Domus NGEOOD i investitor “Aircock” ima površinu od 250 kv.m. Opet je primenjen sistem TTHERM sa duplom oblogom aluminijumske folije.

Sistem TTHERM je testiran na otpornost na vatru i “Tehnopanel” je stekao sertifikat o klasi reakcije na vatru Bs2d0 u skladu sa Uredbom Iз-1971. Ona se primenjuje na zgrade svih klasa otpornosti na vatru i na sve klase funkcionalne opasnosti od požara.

Naša ekipa je zadovoljna postignutim rezultatima. Radimo za razvoj tržišta i za poboljšanje kvaliteta i efikasnosti naših proizvoda da biste dobili Kvalitetno rešenje za Vas i Vaš biznis!