Lim

Da bi zadovoljio u velikoj meri potrebe svojih klijenata, TEHNOPANEL nudi profilisan lim širokog spektra visine profila. Profilisan lim je dobra i alternativna varijanta krovne i fasadne izgradnje. Karakteristično za ovaj materijal je da je jednostavan za montažu, ima zagarantovanu otpornost na vodu, te visoku otpornost na koroziju. Dostupan je kao pocinkovani lim i lim sa poliesterskim slojem u bojama prema RAL-karti.


 For more information, please contact us.