Pričvršćivači i trake za zaptivanje

Za pričvršćivanje visokokvalitetnih termičkih panela, Technopanel nudi sve potrebne učvršćivače kao i izolacione butilne i profilisane PE trake.