TFACE S - Fasadni sistem

*Ostale boje na zahtev
Izolacija
PUR
PIR
MW
Spoj
Spoj

Kada je estetika od najvećeg značaja, najbolji paneli koje treba odabrati su TFACE S - zidni sendvič paneli sistem sa tajnim fik.

Različiti profili metalnih limova - T, V & F ravniodsustvo vidljivih vijaka na fasadi, čine ih pogodnim za industrijske i javne zgrade modernog dizajna. Pogodni su za gotovo svaku zgradu koja zahteva dobre izolacione kvalitete, brzu ugradnju i pamtljiv dizajn.

Sendvič ploče TFACE S pogodne su za vertikalnu i horizontalnu ugradnju.

Više informacija o grupama boja, premazima od lima, detaljima završne obrade i smjernicama za dizajn možete pronaći u odjeljku Za arhitekte.

Izolacija PUR
Izolacija PIR
Izolacija MW
Debljina panela (mm) 40 50 60 80 100 120 150

Debljina spoljni lim

(mm) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Debljina unutrašnji lim (mm) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Тežina panela (kg/m2) 9.36 9.72 10.08 10.08 11.52 12.24 13.32
Кoeficijent toplotne provodljivosti λ(W/mK) 0.023 W/mK
Кoeficijent prolaska toplote U(W/m2K) 0.52 0.43 0.36 0.27 0.22 0.19 0.15
Кlasa reakcije na vatru   F
Оtpornost na vatru (min) - - - - - - -
Debljina panela (mm) 50 60 80 100 120 150
Debljina spoljni lim (mm) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Debljina unutrašnji lim (mm) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Тežina panela (kg/m2) 10.88 11.29 12.11 12.93 13.75 14.98
Кoeficijent toplotne provodljivosti λ(W/mK) 0.022 W/mK
Кoeficijent prolaska toplote U(W/m2K) 0.41 0.35 0.26 0.21 0.18 0.14
Кlasa reakcije na vatru   Bs1, d0
Оtpornost na vatru (min) - - EI30 EI30 EI30 EI30
Debljina panela (mm) 50 60 80 100 120 150
Debljina spoljni lim (mm) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Debljina unutrašnji lim (mm) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Dustina izolacionog jezgra (kg/m3) 100 kg/m3
Тežina panela (kg/m2) 14.23 15.23 17.23 19.23 21.23 24.23
Кoeficijent toplotne provodljivosti λ(W/mK) 0.041 W/mK
Кoeficijent prolaska toplote U(W/m2K) 0.72 0.61 0.47 0.38 0.32 0.26
Кlasa reakcije na vatru   A2-s1, d0
Оtpornost na vatru (min) - - EI60 EI60 EI60 EI60
Geometrija sendvič paneli TFACE S

Geometrija sendvič paneli TFACE S
Vrste limene profila

Vrste limene profila
Upit
Pribor
Inzenjering
Inzenjering
Pričvršćivači i trake za zaptivanje
Pričvršćivači i trake za zaptivanje