Upitnik


Otkuda ste saznali za nas?*

 
 
 

O kojim proizvodima kompanije “Tehnopanel” znate?

Da li ste zadovoljni tehničkim karakteristikama proizvoda?*

 

Da li su informacije o našim proizvodima iscrpne?*

 

Da li ste zadovoljni rokovima za izvršenje naloga?*

 

Da li ste zadovoljni cenama proizvoda?*

 

Da li ste zadovoljni načinima plaćanja?*

 

Da li ste zadovoljni obeležavanjem i pakovanjem proizvoda?*

 

Koliki je procentni deo korišćenih od Vas proizvoda kompanije “Tehnopanel” u poređenju sa sličnim proizvodima ostalih kompanija?*

 
 

Da li ste zadovoljni uslugama, koje pruža naša ekipa?*

 

Možete da nam pošaljite Vaše komentare, zahteve i preporuke koje imate u vezi sa našim radom, proizvodima i uslugama, koje nudimo: