Karakteristike

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost

Sendvič paneli doprinose energetskoj efikasnosti objekta tako što štede energiju da bi zadržali unutrašnju klimu i smanjili troškove održavanja na duži vremenski period. Zahvaljujući osnovnim rešenjima sendvič panela iz Tehnopanela možete povećati LEED i BREEAM parametre kao i značajno smanjiti troškove grejanja i CO2.

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija

Sendvič paneli nekad imaju kvalitete veće od tradicionalnih građevinskih materijala uz to potpuno zadovoljavajući, a u mnogim slučajevima, i premašujuči standardne regulacione zahteve za konstrukciju različitih tipova zgrada. Odlična toplotna izolacija koju omogućava jezgro panela i gustina između sastava doprinosi visokoj izolacionoj efikasnosti relativno tankih sendvič panela. Poliuretan (PUR) ima odlične termo izolacione karakteristike i najnižu toplotnu provodljivost među svim izolacionim materijalima koji su inače u upotrebi.

S druge strane, mineralna vuna (MW), je nezapaljiv materijal koji ima odlične mogućnosti zvučne izolacije. Poliizocijanurat (PIR) ima prednosti poliuretana - već poznatog i prihvaćenog materijala izuzetno male težine, velike strukturne snage, odličnih termoizolacionih sposobnosti i apsolutno prijanja uz metal. Štaviše, kružna prstenasta strukutra poliizocijanurata pokazuje veću termostabilnost što rezultira poboljšanim karakteristikama reakcije na vatru i vatrootpornost.

Zbog toga je moguće postići visoke mogućnosti izolacije sa realtivno tankim sendvič panelima. Njihova dobra toplotna izolacija postiže se i odličnim karakteristikama izolacionog jezgra, kao i tesnim i preciznim sastavnim vezama između panela.

Eko - bez CFC i HCFC

Eko - bez CFC i HCFC

Jedan od glavnih prioriteta Tehnopanela je kvalitet proizvoda. Da bismo garantovali inovativan proizvod, obavezali smo se na kontinuirano poboljšavanje tehnologije. Prema nalazima vodećih evropskih eksperata, objekti konstruisani sa termoizolacionim panelima smatraju se podobnim za okruženje (eko frendli). I metalne ploče i jezgro panela su reciklirajući materijali. Jezgra imaju nulti potencijal za trošenje ozona i praktično nula potencijala za doprinos globalnom zagrevanju.

Estetske prednosti

Estetske prednosti

Sendvič paneli dodaju etstetsku završnicu objektima, a njihove metalne površine se lako kombinuju sa drugim materijalima. Prilagodljivost strukture i visina objekata su neograničene, a geometrija je ograničena jedino nosećom konstrukcijom. Možemo ponuditi široku paletu boja - 14 standardnih RAL boja i mnogo dodatnih posebnih boja i dekorativnih imitacija. Zahvaljujući fleksibilnosti primene sendvič panela, objekti mogu biti lako prošireni i renovirani bez većih smetnji i prekida aktivnosti u objektu. Suštinski, ne postoje tehnička ili ekonomska ograničenja kompletnih kretanja objekta.  

Ušteda prostora

Ušteda prostora

Sendvič paneli se koriste za fasade, krovove, pregrade hladanjača, pregrade i plafone. Zbog svoje tanke zidne konstrukcije, spoljni i unutrašnji zidovi zauzimaju mnogo manje površine sa konstrukcijom sendvič panela nego sa čvrstim načinom gradnje. Za istu termoprovodljivu vrednost (U), sendvič panel je mnogo tanji od čvrstog zida. Iz tog razloga, omogućava merljivo povećanje proporcija iskoristljivog prostora prema totalnom natkrivenom/ pokrivenom području kad se uporedi sa čvrstim načinom gradnje. Da bi se dostigao U=0.3 (W/m2K), sendvič panel s poliuretanskim jezgrom morao bi da bude debeo 80mm, a panel s jezgrom od kamene vune - 100mm debeo, dok bi čvrsti zid morao da bude 365mm debeo s unutrašnjim i spoljnim malterom, kao i dodatnih 80mm spoljne izolacije. Ova zidna konstrukcija iznosi ukupno 465 mm debljine.

Troškovi i amortizacija

Troškovi i amortizacija

Materijal i troškovi sklapanja konstrukcije sendvič panela su slični ostalim alternativnim načinima gradnje. Ali, ako se uzmu u obzir operativni troškovi i troškovi održavanja, sendvič paneli imaju nesumnjive prednosti sa povećanjem uštede energije. U poređenju s drugim rešenjima, dizajn i struktura sendvič panela omogućavaju lakše dostizanje nepropustljivosti krovnih i zidnih spojeva. Zatvaranje sendvič panela odlikuje mnogo manje sopstvene težine u poređenju sa alternativnim metodama što omogućava smanjenje troškova noseće konstrukcije. Sendvič paneli se ističu veoma malim zahtevima održavanja. Visoko kvalitetni omotač garantuje dugoročnu zaštitu od korozije.