Partneri

BS Group of Companies

BS Group of Companies

Investitor – vlasnik 100% udela u kompaniji “Tehnopanel” EAD

Od svog osnivanja kompanija je specijalizovana da pruža usluge konsaltinga i inženjeringa na području istraživanja, projektovanja, građevinarstva i rekonstrukcije objekata različite prirode i namene kao što su – stambeni i poslovni prostori, objekti zabavne industrije i turizma, industrijski i komunikacioni objekti, objekti očuvanja i sanacije prirodne okoline – ekološka oprema i instalacije za smanjenje štetnog uticaja zagađujućih materija, za rekultivacije veštačkih brana, nasipa, zemljišta, itd. “BALKANSTROJ” AD je pouzdan i korektan partner, koji izvodi sve vrste inženjerskih projekata i projekata industrijskog i urbanističkog građevinarstva.

Technogips Pro

Technogips Pro

Obezbeđuje proizvodnju gips karton ploča glavnih vrsta, koje se primenjuju u bugarskom građevinarstvu, te proizvodi i suvi malter za suvu gradnju i za ručno i mašinsko zidanje i malterisanje.

“Tehnosim” EAD

“Tehnosim” EAD

Fabrika za proizvodnju betonskih proizvoda, koji su kreirani pomoću modernih tehnologija i specijalno razrađenih formula. Fabrika je potpuno automatizovana i opremljena kvalitetnom opremom vodećih specijalizovanih kompanija - Hess Maschinenfabrik Gmbh & Co KG iz Nemačke i ABECE AB iz Švedske.

Fibran Bugarska AD

Fibran Bugarska AD

Fibran Bugarska AD je prvi bugarski prozvođač termo izolacionih ploča od XPS - ekstrudiranog polistirena. Pored raznovrsnih kvalitetnih proizvoda, kompanija pruža svojim kljentima stručne savete za najadekvatniju odluku u vezi sa izborom odgovarajućeg materijala i načinom njegove primene.

VAS

VAS

Inženjering kompanija na području pokrivanja krovova i hidroizolacije. Ovlašćeni diler kompanija “Tegola Canadese” i “General Membrane” (Italy). Nudi i američke bešavne oluke neograničene dužine sa mogućnošću za proizvodnju na lokaciji objekata, nudi krovne panele “Snap-Lock” i izrađivanje opreme za metalne zgrade.

Bulecopack

Bulecopack