Prezentacija je upoznala profesionalce sa sistemima sendvič panela kompanije “Tehnopanel”

5. decembra u hotelu “Trimontium Princess” u gradu Plovdiv “Tehnopanel” je održao svoju prvu prezentaciju kompanije na području Južne Bugarske, te planirano je da se slične prezentacije održe na područjima Severne, Istočne i Zapadne Bugarske. Događaju prisustvovali su arhitekte, projektanti i predstavnici građevinskih kompanija iz Plovdiva, Stare Zagore, Pazardžika, itd., za koje smo organizovali elegantan koktel nakon prezentacije.