“Tehnopanel” EAD stekao je sertifikat ISO 9001

Menadžment i organizacija rada kompanije “Tehnopanel” EAD već ispunjavaju međunarodne zahteve upravljanja kvalitetom.
Dokaz za najviše postignute standarde u fabrici za proizvodnju sendvič panela je da smo stekli sertifikat ISO 9001:2008, koji obuhvata proizvodnju izolacionih sendvič panela sa jezgrom od poliuretana (PUR), poliisocijanurata (PIR), mineralne vune (MW), proizvodnju livenih metalnih ploča za konstrukcionu i industrijsku primenu, i trgovinu metalnim pločama i opremom.

Međunarodna akreditovana sertifikaciona kuća “Lloyd's Register” dodelila je prestižni dokument, koji je rezultat strogih analiza, testiranja i kontrole rada kompanije “Tehnopanel” EAD.

Ideja sertifikovanog sistema upravljanja je da se kompanja razvija i unapređuje svoj biznis, nastojeći da kontinuirano poboljšava svoj rad.

Sertifikat važi u naredne tri godine i ekipa kompanije “Tehnopanel” EAD mora da ga brani visokokvalitetnim radom i stalnim poboljšanjem prema priznatim međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom procesa.